FAQ

Våra vanligaste frågor

Vem kan bli kund hos Bfree?

Bfree passar perfekt för dig som driver egen konsultverksamhet i ett aktiebolag eller en enskild firma. Det vi inte kan hantera idag är ROT/RUT, anställda, stor kassaförsäljning samt lagerhållning.

Vad kostar tjänsten?

Bfree kostar 99 sek per månad för dig som driver enskild firma och 198 sek per månad för dig som har ett aktiebolag. Då ingår allt löpande, inklusive momsdeklarationer, lön m.m.

Sedan hjälper vi såklart till med årsavslutet såsom bokslut, årsredovisning m.m. till ett fastpris om 1990 sek för enskilda och för 3490 sek för aktiebolag.

Vad har jag för bindningstid?

Ingen bindningstid alls! Vi tror på att om du tycker om systemet så kommer du stanna. Skulle du vilja säga upp ditt konto hos oss så kan du kontakta oss på support@bfree.se.

Vad ingår i tjänsten?

Vem kan använda Bfree?

Vem kan bli kund hos Bfree?

Bfree passar perfekt för dig som driver egen konsultverksamhet i ett aktiebolag eller en enskild firma. Det vi inte kan hantera idag är ROT/RUT, anställda, stor kassaförsäljning samt lagerhållning.

Jag har anställda, kan jag använda Bfree?

Bfree riktar sig till de allra minsta företagen. Är ni exempelvis två ägare som tar ut en summa var varje månad går det jättebra. Har du dock anställda och måste ta hänsyn till semesterlöner, sjukdomsfrånvaro etc. så är du lite för stor för oss, då rekommenderar vi att du kontaktar vårt systerföretag Bquik Redovisning.

Vi är flera delägare, kan vi bli kund hos er?

Bfree är byggt framförallt för ensam företagaren och för närvarande kan vi bara erbjuda ett konto per företag. Detta betyder att det finns också enbart ett konto för ägaravräkning, dvs hur mycket bolaget är skyldig ägaren (eller tvärtom).  Klarar ni leva med detta är ni välkomna till Bfree som kunder.

Jag har en webshop, kan jag bli kund hos er?

Just nu stödjer vi inte web-shoppar, dock håller vi på och utreder möjligheten. Maila oss på support@bfree.se om du är intresserad så kontaktar vi dig när funktionen lanseras.

Jag har flera företag utan anställda, kan jag använda Bfree för alla?

Absolut – du kan skapa ett konto och koppla alla dina företag till detta.

Funktioner

Kan jag fakturera via Bfree?

Jajamensan! Först så säljer du något fint, eller kanske en tjänst. Sedan loggar du in i Bfree portalen, fyller i din kunds uppgifter, fyller i vad du sålt och skickar fakturan till kunden, antingen via e-post (gratis) eller via brev (kostar 8,50 sek). Är du premiumkund så uppdateras din bokföring automatiskt  när kunden betalar och du får ett mail. Skulle du ha otur och inte få betalt så ingår påminnelse och inkasso-tjänst i vår premiumlicens.

Kan jag behålla mitt bankgironummer när jag fakturerar via er?

Absolut! Är du dessutom premiumkund blir vi ett såkallat serviceombud för ditt bankgiro vilket innebär att vi får läsa vad som kommer in via ditt bankgiro. På det sättet får vi informationen direkt och kan uppdatera bokföringen åt dig.

Är Bfree helt automatiskt eller kommer någon titta så att mina siffror blir rätt?

Bfree är en bokföringstjänst som bokför det du skickar in automatiskt. Enligt vår erfarenhet minskar felen i redovisningen vid användandet av förutbestämda bokningar. Vi hjälper dig att kontrollera din redovisning varje månad så att bankkontot samt skattekontot stämmer med bokföringen.

Vidare går vi igenom din redovisning på djupet vid årsbokslutet då vi även upprättar årsredovisningen. Dock kommer vi utgå ifrån att det materialet du sänt in är korrekt och det är också utifrån det vi kommer att rapportera – båda till Dig och tex momsredovisning, skatter mm till myndigheter.

Vem är ansvarig för min redovisning?

Enligt bokföringslagen är det alltid du som företagsägare ansvarig för din redovisning. Dock ser vi till att alla rapporter till myndigheterna är i korrekt format utifrån det du har matat in i systemet, däremot förutsätter vi att allt material som registreras in har med företagets verksamhet att göra.

Vem sköter betalningen av leverantörsfakturor?

Det gör du som kund, och fyller sedan i vilket datum de betalades.

Vad händer med min bokföring om jag skulle vilja lämna Bfree?

Om du skulle vilja lämna oss så är vi måna om att sköta det snyggt och smidigt. På givet datum får du ut din redovisning i en SIE4 fil (svensk bokföringsstandard, en fil som går att läsa in i nästan alla svenska redovisningssystem) samt en fil med alla verifikationer inklusive bilder och en huvudbok (allt som har hänt på alla konton) i pdf-format.

Bokföringsfrågor

Hur hanterar ni mitt företags kreditkortsfaktura?

Du registrerar den som en leverantörsfaktura och väljer kategorin ”Företagskort”. Denna bokas mot ditt avräkningskonto som att du har en skuld till företaget, vartefter kvittona kommer in så blir skulden mindre tills alla kvitton är inne och kvittas mot fakturan.

Finns det möjlighet till periodisering samt att bokföra inventarier?

Ja, i början kommer detta göras manuellt av oss men inom kort kommer en automatiserad funktion för detta. Kontakta oss på support@bfree.se om du behöver hjälp med detta.

Kan ni bokföra representation, utlandsförsäljning m.m.?

Absolut. Informationen fylls i i samma formulär som allt annat och utifrån detta bokas den enligt bokföringsreglerna.

Kan man ha en egen kontoplan och lägga till konton?

Nej, Bfree har en speciell väldigt enkel kontoplan som är en del av vårt koncept. I och med att allt är automatiserat och skall vara så enkelt som möjligt har vi valt att enbart tillhandahålla de konton vi tycker är nödvändiga.

Jobbar ni med projekt samt kostnadsställen?

Nej det gör vi inte.

Tillhandahåller ni order samt lagerhållning?

Nej det gör vi inte.

Övriga frågor

Har ni någon app?

Bfree är byggt som en webportal som går även utmärkt att använda via mobilen, då portalen är mobilanpassad. Du kan naturligtvis välja att använda även surfplatta eller stationär dator för registrering av material om du så önskar. Vår app för inmatning via Android/Iphone kommer lanseras i början på 2016.

Vilka står bakom Bfree? Hur föddes tanken om Bfree?

Läs mer om oss här 🙂

Komma igång

Måste jag kunna redovisning och ekonomi för att använda Bfree?

Du behöver inte ha några förkunskaper gällande redovisning. Bara du vet vad du köpt eller sålt ordnar det sig! Vi tillsammans ser till att din redovisning sköts enligt Bokföringslagen och Skatteverkets rekommendationer. Det du måste göra är att skicka in allt material via webbportalen samt följa de instruktioner du får från oss.

Men vår förhoppning är att du ska kunna dra nytta av programmet och lära dig hur ditt företag fungerar och mår samt hur du får ut det mesta av ditt företagande.

Jag har precis startat min firma, hur börjar jag bokföra?

Du börjar helt enkelt med att skapa ett konto här. Sedan kan du registrera allt material du fått in till företaget sedan du startade. Testa till exempel att lägga in ett kvitto eller skicka din första faktura. Sen är du igång!

Jag har bokföring sedan tidigare, hur får jag över den till Bfree?

  1. A) Om du precis haft ett bokslut: Ladda in SIE4 fil (filstandard för informationsöverföring i svenska redovisningssystem) för förra året i Bfree och registrera om allt material från början av det nya räkenskapsåret.
  2. B) Om du är mitt i räkenskapsåret: Ladda in en SIE4 fil fram till senaste månadsskiftet, du kommer få en specifikation tillbaka på underlag som vi behöver för att styrka de siffror du har läst in. Denna specifikation kan du skicka till vilken redovisningskonsult som helst som kan hjälpa dig fylla i formuläret. Sen kan du använda Bfree för att registrera allt från den månaden och framåt.

Vad är det för material jag ska mata in?

När det gäller företagets kostnader ska du mata in:

  • Kvitton för utlägg som du haft
  • Mottagna fakturor från dina leverantörer

Dock ska alla kostnader ha med företaget att göra, är kostnaden privat så får du inte registrera den i bolaget. För vidare information se följande information från Skatteverket.

Sedan skickar du även dina fakturor från systemet och räknar enkelt ut din lön.

Kommer ni påminna mig om de underlag som saknas?

Nej, vi kommer inte påminna dig. Dock kan du alltid se på ditt avräkningskonto hur mycket du antingen är skyldig företaget eller företaget är skyldigt dig. Dessa siffror regleras med hjälp av att du kommer in med kvitton alternativt tar ut pengar.

Bfree Accounting AB | org: 556981-0939