Bflow - Betalningar


När skickas betalningen för en leverantörsfaktura?

Betalningen för en leverantörsfaktura skickas på den registrerade förfallodagen. Fakturor ni betalt i systemet men som ännu inte har förfallit hittar ni under fliken “Se betalningar hos banken”.


Hur hanteras mottagna kreditfakturor?

Kreditfakturor skickas in och attesteras som vanliga leverantörsfakturor. Då ni godkänt dem kommer er redovisningskonsult att bokföra underlaget.  


Kan jag själv tolka mina leverantörsfakturor?

Er redovisningskonsult ansvarar för tolkning av företagets leverantörsfakturor, eftersom ni själva inte har behörighet att göra egna ändringar. Om ni någon gång vill korrigera en tolkning, kontakta oss så hjälper vi er.  


Kan jag stoppa en skickad betalning?

För att stoppa en redan skickad utbetalning kontaktar ni oss på Bfree så hjälper vi er. Vi har möjlighet att stoppa betalningar under tiden de ligger under fliken “Se betalningar hos banken”.


Bflow - Fakturering


Hur gör jag ändringar i mina kunduppgifter?

Gå till fliken ”Fakturera” och sortera sedan på kunder. Här kan ni lägga upp nya kunder eller korrigera i befintliga kunduppgifter.
För att göra ändringar klickar ni på pennan till höger, se till att alla stjärnmarkerade uppgifter är ifyllda för att kunna spara informationen.


Bflow - Utlägg & löner


Hur laddar jag upp ett digitalt kvitto?

Utlägg i digital form laddas upp under fliken “Ladda upp”. Nedan finner ni länken till en instruktionsvideo som förklarar mer.


Hur registrerar jag en milersättning?

Milersättningar registreras direkt i systemet. Detta görs under fliken “Bearbeta mina utlägg” , där hittar ni en knapp med namn ”Lägg till milersättning”. Nedan finner ni länken till en instruktionsvideo som förklarar mer.


Hur hanteras utlägg gjorda med företagskort?

När ett utlägg betalt med företagskort skickas in måste företagsledaren attestera det.  När de godkänns bokas kvittot direkt mot ert avräkningskonto.


Hur hanteras utlägg gjorda med privata medel?

När ett utlägg betalt med privata medel skickas in måste företagsledaren attestera det. Godkänns kvittot går det vidare för utbetalning. Företagsledaren skickar betalningen till den anställde under fliken “Betala”.


Hur godkänner och betalar jag lönerna i Bflow?

Lönerna attesteras under fliken “Godkänn” och betalas sedan ut under fliken “Betala”. Nedan finner ni länken till en instruktuktionsvideo som förklarar mer.


Hur får anställda sina lönebesked?

Företagets anställda hämtar sina lönebesked i vår mobilapp, Bflow. De publiceras i appen så snart de blivit godkända av företagsledaren.