Bokföring
Förlängt räkenskapsår - så fungerar det
  Vad innebär ett förlängt räkenskapsår? Ett Förlängt Räkenskapsår innebär att det vanliga räkenskapsåret som omfattar 12 kalendermånader, har förlängts. Ett räkenskapsår är en period för vilken ett företag ska sammanfatta sin ekonomiska verksamhet. Antingen i ett bokslut eller en årsredovisning. För privatpersoner gäller kalenderåret som räkenskapsår medan exempelvis aktiebolag kan använda andra perioder än det vanli...
Bokföring
Bokföra påminnelseavgift - så gör du
  Så här gör du för att bokföra påminnelseavgift Ibland kan det vara svårt att förstå hur man ska bokföra påminnelsevgift. En påminnelseavgift uppstår oftast när en kund inte betalat sin faktura i tid. Vid dessa tillfällen har du som företag all rätt att skicka en påminnelse till kunden. Liksom alla andra inkomster måste erhållna påminnelseavgifter också bokföras. I den här artikeln får du lära dig hur det går till.   Så bokför du påminnelseavgifter rätt I grund och botten ska avgifterna bokföras på sam...
Bokföring
eget kapital - Bfree Accounting
  Eget kapital kan enkelt beskrivas som företagets skuld till dig som ägare. Det kan även beskrivas som företagets egna medel i motsats till främmande kapital, det vill säga inlånade medel. Eget kapital redovisas som en post i företagets balansräkning som visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.   Hur beräknas eget kapital i enskild firmor? Du räknar enkelt ut det egna kapitalet genom att ta företagets tillgångar minus företagets skulder (EK = T - S). Det egna kapitalet består av ägarnas insättningar med justering för eventuella uttag, årets v...
Bokföring
Bokföra representation - Bfree Accounting
  Bokföra representation - Så gör du Att bokföra representation handlar om att bokföra olika aktiviteter, och därmed följande utgifter som ett företag kan initiera i syfte att inleda eller upprätthålla en god kontakt med medarbetare eller kunder. Det finns flera former av representation, som brukar delas in internt och externt. Inom intern representation, inriktar man sig på medarbetarna. Pengarna går exempelvis till personalfester, kurser eller teambuilding-aktiviteter för att få medarbetarna att lära känna varandra bättre och skapa bättre sammanhållning. Extern representation handlar om intressenter med direkta kopplingar till företaget,...
Bokföring
Avdrag enskild firma - Bfree Accounting
  Den som bedriver en enskild firma får göra avdrag för kostnader med anknytning till firmans verksamhet. Enkelt uttryckt innebär det att du får dra av en kostnad som du har haft från dina inkomster. Genom ett avdrag minskar alltså din beskattningsbara inkomst och du får  därigenom betala mindre skatt. Genom att använda de möjligheter till avdrag som finns kan du alltså spara åtskilliga tusenlappar som du kan använda för att återinvestera i ditt företag. Vilka...
Bokföring
Enskild näringsidkare - Bfree Accounting
Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden? Det är en fråga många ställer sig. För dig som aldrig hört talas om de två, är de två metoder som du väljer mellan att arbeta efter i hanteringen av bokföringen. Skillnaden mellan fakturerings- och bokslutmetoden Om vi går rakt på sak och förklarar begreppen, så betyder faktureringsmetoden att...
Bokföring
Bokföra utdelning - Bfree Accounting
Ett aktiebolags årsstämma kan besluta om utdelning. I sådant fall ska ett bestämt belopp, per aktie, utgå till bolagets aktieägare. Beslutet baseras normalt sett på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse. Att bokföra utdelning är relativt lätt, konteringen i sig och beskattningen, bland annat, varierar inte speciellt mycket bland småföretag. Bokföra utdelning - Så gör du När utdelning beslutas brukar man överföra den beslutade utdelningen från konto 2098 till 2898, outtagen utdelning. Detta kan gö...
Bokföring
Likviditetsbudget - Vad är det? Bfree Accounting
 Likviditetsbudget eller likviditetsplan som det också kallas för är en budget som visar hur dina pengar kommer att räcka för att täcka den kommande månadens förutsedda utgifter. Budgeten är ett jättebra sätt att hålla en god översikt över sin ekonomiska situation. Därför behöver du ha koll på likviditetsbudgeten Även om du gjort en resultatbudget och förväntas gå med vinst, så är en likviditetsbudget...
Bokföring
Bokföra lön - Bfree Accounting
Att bokföra lön på rätt sätt är ganska enkelt egentligen, när man väl förstått grundprinciperna och gjort lönekörningar ett par gånger. Bokföra lön utanför aktiebolag? Först och främst, en enskild näringsidkare (alltså enskilt företag), delägare i handelsbolag eller i ett kommanditbolag får aldrig vara anställd i den specifika verksamheten. Den får inte heller erhålla någon lön från den egna verksamheten. Del...