Företagande
Soliditeten är viktig! Bfree Accounting
  Varför soliditeten är viktig Soliditet är ett av nyckeltalen. För att lättast förklara soliditet bör vi först addressera begreppet nyckeltal. Vad är då nyckeltal undrar du? Jo, nyckeltal finns för till för att kunna värdera ett företag. Du kanske inte alltid får tillräckligt med information om hur ditt företag har presterat under ett år genom att bara titta i bokslutet på bokslutsdagen. Du behöver oftast fler detaljer. Genom att använda dig utav nyckeltal förstår du lättare hur ditt företags ekonomi fungerar. Då kan du lättare påverka dess utveckling strat...
Företagande
tjänstledigt och starta eget? - Bfree Accounting
  Att ta tjänstledigt och starta eget är något som lockar allt fler, men hur går man egentligen tillväga för att komma igång? När du tar tjänstledigt får du ta ledigt under en längre period, utan någon betalning. För att kunna ta tjänstledigt måste du ha varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i de senaste sex månaderna. Eller, i sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Som anställd har du skyldighet att anmäla din önskade tjänstledighet minst tr...
Företagande
Deklaration aktiebolag - Bfree Accounting
Deklaration aktiebolag, vad innebär den? Ett aktiebolags deklaration är en handling som upprättas varje år och som anger alla uppgifter kring hur mycket som tjänats in under beskattningsåret, samt hur myckat skatt som ska betalas in till Skatteverket som följd. Aktiebolag är skyldiga till att deklarera oavsett om de haft några intäkter under året eller inte. Detta gäller även om ingen verksamhet alls har bedrivits i bolaget under beskattningsåret. När bör man göra sin deklaration? Deklaration aktiebolag, är alltid ...
Företagande
Interrimsfordran - Bfree Accounting
Interimsfordran är ett företagsekonomiskt begrepp som  använder oftast då man jobbar med ett företags bokslut. Interimssfordran är ett konto i balansräkningen som innehåller både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. En första typ av interimssfordran -  förutbetalda kostnader Den första utav de två typerna av interimssfordran är förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader uppkommer när företaget har betalad en vara eller tjänst men har inte fått den levererad än. ...
Företagande
Interrimsskuld - Bfree Accounting
Ja, vad är en interimsskuld? Det är inte helt lätt att veta när man är ny i bokföringens värld. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som vi använder då vi jobbar med ett företags bokslut. Interimsskulder är ett konto i balansräkningen som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter, den första typen av interimsskulder ...
Företagande
Att deklarera enskild firma är vanligtvis enkelt, du gör det i samband med din privata inkomstdeklaration normalt den 4:e maj. Preliminär inkomstdeklaration Vanligtvis vill Skatteverket att man betalar in sk preliminärskatt under året, som skall motsvara den slutgiltiga skatten som du ska betala av den vinsten som du gör i din enskild firma. Om du känner att Skatteverket har satt fel preliminärskatt (för hög eller låg) för dig kan du ändra den. Det gör du genom att skicka in (eller gör via nätet) en så kallad preliminär inkomstdeklaration...
Företagande
Enskild näringsidkare - Bfree Accounting
Som enskild näringsidkare är företagets organisationsnummer detsamma som ditt personnummer, ägaren är med det också personligt ansvarig för alla företagets skulder. I sin essens kan enskilt näringsidkande beskrivas som en “easy start” av ditt företagande. detta framförallt då administrationen är mindre omfattande i denna bolagsform jämfört med i exempelvis aktiebolag. Vilka är fördelarna med att vara enskild? Den främsta fördelen är absolut enkelheten. Det g...