Den som bedriver en enskild firma får göra avdrag för kostnader med anknytning till firmans verksamhet. Enkelt uttryckt innebär det att du får dra av en kostnad som du har haft från dina inkomster. Genom ett avdrag minskar alltså din beskattningsbara inkomst och du får  därigenom betala mindre skatt. Genom att använda de möjligheter till avdrag som finns kan du alltså spara åtskilliga tusenlappar som du kan använda för att återinvestera i ditt företag.

Vilka avdragsmöjligheter finns?

Det som avgör ifall en kostnad är avdragsgill är ifall den har en tillräckligt stark anknytning till den verksamhet som bedrivs i firman. Personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla och ifall du får göra avdrag för exempelvis en inköpt dator beror därför på om den används i firmans verksamhet eller om den bara används privat. Exempel på kostnader som är avdragsgilla kan vara utgifter för kontorsmaterial, hyra av lokal eller personligt pensionssparande.

När ska avdrag enskild firma göras?

När ett avdrag ska göras beror på vad det rör sig om för kostnad. Ofta är den avgörande frågan vilken period kostnaden kan anses höra till. Rör det sig om en kostnad som enbart hänför sig till det aktuella året eller hänför den sig till flera år? I det senare fallet ska kostnaden ofta spridas ut över flera år. För inventarier gäller som huvudregel att så kallade “värdeminskningsavdrag” ska göras, vilket innebär att kostnaden ska spridas ut över de år som inventarien används. Avdrag ska alltså göras med en viss del av den totala inköpssumman för varje år. För inventarier som är av mindre värde (anskaffningspris under 22 400 kr) kan man emellertid göra avdrag för hela kostnaden samma år som inköpet har skett.

Kostnadseffektivt att ha koll på hur man gör med avdragen!

Det kan vara väldigt lönsamt att veta hur du gör avdrag. Det minskar dina skatteutgifter och de sparade pengarna kan istället användas till investeringar i din firma. Förhoppningsvis har du lärt dig lite mer om möjligheterna till avdrag genom den här artikeln. Kolla även våra videokurs avdragsskolan på bfree.se. Vi på Bfree hjälper dig i dina beslut och frågor kring bokföring. Surfa vidare på vår hemsida för mer information!