Bfree + Arabiska = Sant

Could not render image

Bfree är Sveriges första bokföringsapplikation med stöd för arabisktalande företagare!

Trots att var femte företag som registreras i Sverige ägs och drivs av invandrade företagare, ofta med begränsade språkliga kunskaper, finns det ytterst få administrativa plattformar som förenklar arbetet för dessa personer. Ett problem vi på Bfree tänkt lösa med vår nya plattform.

Stort behov bland företagen

Behovet av utökat språkstöd bland administrativa plattformar är stort. Det är också något som kostar pengar för den offentliga sektorn. En simpel sak, som att introducera grundkraven för svensk bokföring, är något som idag kräver extra resurser. Föreningen IFS (Internationella företagarföreningen i Sverige), beskriver också problemet kring bristande administrativa plattformar som ett av de mest centrala för invandrarägda företags tillväxt.

Inte enbart översättning

Översättningen av bokföringsapplikationen till arabiska och engelska är för oss enbart ett första steg. Fler språk ska in och vi producerar för närvarande en uppsättning videokurser med arabisk översättning. Kursernas syfte är att utbilda våra kunder i de mest grundläggande delarna av bolagsadministration.

“-Vi vet att det här är ett eftersatt område, inte bara inom själva bokföringen, det här problemet återfinns bland all administration. Det är precis som att vi i Sverige inte förstått hur pass avancerad svensk administration är för en person som kommer utifrån. Därför har vi försökt förenkla bokföringen, först och främst genom språkanpassning, men också genom en förenklad användarupplevelse. Vi kommer förhoppningsvis också öka individens kompetens, genom vår kompletterande utbildningsplattform. Vi skapar kurser både på Svenska, Arabiska och Engelska, till att börja med”. Säger Vera Antonov, VD på Bfree Accounting.

Har du mer frågor om vår satsning på integration, som lanseras fullt ut under Mars månad, är du välkommen att kontakta vår kommunikationsansvarige:

Håkan Rilegård

Telefon: 073-386 52 80

Email: hakan@bfree.se