Att bokföra lön på rätt sätt är ganska enkelt egentligen, när man väl förstått grundprinciperna och gjort lönekörningar ett par gånger.

Bokföra lön utanför aktiebolag?

Först och främst, en enskild näringsidkare (alltså enskilt företag), delägare i handelsbolag eller i ett kommanditbolag får aldrig vara anställd i den specifika verksamheten. Den får inte heller erhålla någon lön från den egna verksamheten. Delägare i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag beskattas för vinsten i verksamheten och gör istället egna uttag.

Skillnad mellan tjänstemän och kollektivanställda i bokföringen

I större företag skiljer bokföringen allt som oftast beroende på vad den anställde arbetar med, såsom löner till tjänstemän, kollektivanställda, samt löner till företagsledare. I mindre företag behöver man inte skilja mellan olika typer av löner, däremot kan det finnas annat som måste tas hänsyn till. Det handlar om tex om den anställde har haft någon förmån tex en bil som företaget står för, då adderas sk förmånsvärde på toppen av bruttolönen. Då får företaget betala arbetsgivaravgifter för förmånen och den anställde får betala motsvarande skatt.

Hur gör jag med A-skatten och arbetsgivaravgifterna då?

A-skatt drar du från dina anställdas bruttolöner, där inkluderar du även förmåner. Vilken procentsats som ska dras av beror helt och hållet på vilken kommun den anställde är skriven i och hur mycket lön de har. Information om skatt i specifika kommuner hittar du på skatteverket.se. Arbetsgivaravgifterna bokas månadsvis, samma månad som löneutbetalningen sker. Man skickar in arbetgivardeklarationen på papper alternativt kan man deklarerar med Bank-ID på skatteverket.se (som är enklare!). Deklarationen innehåller uppgifter om hur mycket lön och andra förmåner de anställda har fått. Samt, hur mycket skatt man har dragit av innan man har betalat ut lönen. Efter man har skickat in deklarationen (vanligtvis den 12:e månaden efter skattedeklarationen) betalar man de deklarerade arbetsgivaravgifterna och skatten till Skatteverket. Där de slutligenhamnar på ditt bolags skattekonto.

Avslutningsvis: Hur man bokför semesterlöner och vad är semesterlöner bra för?

Semesterlönen är en procentsats av den lön som den anställde tjänat in under intjänandeåret. Närmare bestämt är den 12 procent. Vi tar ett exempel: Den anställde har lön på 20 000 kronor. För varje månad hen får lön bokförs det även upp en semesterlöne skuld till denne på 20 000 x 12% = 2 400 kronor. Om den anställde har arbetat 12 månader kan hen ta ut en semester och få ut sin vanliga lön från företaget. Då utan att det drabbar företagets resultat under semestermånaden, man nollställer skulden till hen istället.

I vissa fall har man kommit överens om en annan procentsats än 12%eller andra typer av ersättningar. Då är det dessa som gäller. Semesterlönen bokför man som kostnad i och med varje löneutbetalning och samtidigt som skuld på balansräkningen.

Vi hoppas denna korta summering givit dig en bra överblick i ämnet bokföra lön på rätt sätt. Glöm inte att du alltid är välkommen att kontakta oss på Bfree för mer information och konsultation gällande bokföring!