Bokföra representation – Så gör du

Att bokföra representation handlar om att bokföra olika aktiviteter, och därmed följande utgifter som ett företag kan initiera i syfte att inleda eller upprätthålla en god kontakt med medarbetare eller kunder. Det finns flera former av representation, som brukar delas in internt och externt. Inom intern representation, inriktar man sig på medarbetarna. Pengarna går exempelvis till personalfester, kurser eller teambuilding-aktiviteter för att få medarbetarna att lära känna varandra bättre och skapa bättre sammanhållning. Extern representation handlar om intressenter med direkta kopplingar till företaget, det kan vara kunder, konsulter, leverantörer eller affärspartners. Det kan i sådana fall handla om att att bjuda på förfriskningar eller enklare förtäring av mindre värde, eller att ordna biljetter till teater eller sportevenemang.

När är representationskostnader avdragsgilla?

Kostnaderna för representation måste ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten för att vara avdragsgilla. Kostnaderna får inte heller överstiga vad som kan anses befogat. Internt måste alltså exempelvis personalfesten eller kursen vara riktad till endast medarbetare och arrangemanget ska vara gemensamt riktat till alla deltagare. Det får inte heller pågå längre än en vecka, eller vara en aktivitet som återkommer regelbundet. Beloppsramarna är samma för intern och extern representation.

Så här bokför du representationer

BAS-kontoplanen används vanligtvis när du går tillväga med att bokföra ugifterna. Du börjar med att gå in på kontogrupp 60 – Övriga försäljningskostnader, för att fylla i dina representationskostnader. Under gruppen hittar du kontot 6070 – Representation. Kontot 6071 är avsett för avdragsgilla kostnader och 6072 är avsett för ej avdragsgilla kostnader. Dessa konton utgör utgiftskonton och kostnaderna ska därför bokföras på debetsidan.

Ifall du har fler frågor…

Vi på Bfree hoppas denna korta artikel om representationer och hur de bokförs har hjälpt dig. För djupgående rådgivning kring hur du löser dessa frågor för just ditt bolag, är du mycket välkommen att kontakta oss! Kolla även vår videokurs Avdragsskolan på bfree.se!