Ett aktiebolags årsstämma kan besluta om utdelning. I sådant fall ska ett bestämt belopp, per aktie, utgå till bolagets aktieägare. Beslutet baseras normalt sett på ett förslag till utdelning från bolagets styrelse. Att bokföra utdelning är relativt lätt, konteringen i sig och beskattningen, bland annat, varierar inte speciellt mycket bland småföretag.

Bokföra utdelning – Så gör du

När utdelning beslutas brukar man överföra den beslutade utdelningen från konto 2098 till 2898, outtagen utdelning. Detta kan göras genom en manuell verifikation i ditt bokföringsprogram. När den sedan betalas ut till ägaren bokförs det enligt följande när bankkontot avstäms; 2898 Debet och 1930 Kredit. Skatten som uppstår (20%) är ägarens privata kostnad och behöver därför inte bokföras i företaget.

3:12-reglerna bestämmer till stor del din utdelning

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. I dagsläget anses regelverket vara gynnsamt och det på grund av att regelverket lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som låg.

Vad är gränsbelopp och lågbeskattad utdelning?

Gränsbelopp är det högsta belopp som du kan ta ut lågbeskattad utdelning från företagets beskattade vinst och enbart betala 20% kapitalskatt privat.

Förenklings eller huvudregeln?

Om man äger sitt eget aktiebolag till 100% och använder sig utav förenklingsregeln, så kan man ta sk lågbeskattad utdelning upp till 163 075 SEK (2017). Lågbeskattad utdelning kan du enbart ta från ett aktiebolag trots att du kanske äger flera bolag.

Använder man sig istället av huvudregeln, så beror gränsbeloppets tak på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av löner utbetalda under året före det aktuella utdelningsåret. Om ditt bolag kvalificerar sig för att använda regeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp för lågbeskattad utdelning.

Skatten betalar du året efter du tog utdelning.

Vi hoppas denna korta artikel om utdelning och hur den bokförs kan hjälpa dig. Vill du få mer djupgående rådgivning kring hur du löser dessa frågor för just ditt bolag, är du mycket välkommen att kontakta oss på Bfree!