Deklaration aktiebolag, vad innebär den?

Ett aktiebolags deklaration är en handling som upprättas varje år och som anger alla uppgifter kring hur mycket som tjänats in under beskattningsåret, samt hur myckat skatt som ska betalas in till Skatteverket som följd. Aktiebolag är skyldiga till att deklarera oavsett om de haft några intäkter under året eller inte. Detta gäller även om ingen verksamhet alls har bedrivits i bolaget under beskattningsåret.

När bör man göra sin deklaration?

Deklaration aktiebolag, är alltid lika med: 1:a juli, 15:e december eller 1:a Mars, beroende på vilket beskattningsår aktiebolaget innehar. I de fall bolaget rapporterar händelserna elektroniskt får man ytterligare en månad på sig. Om man inte lämnar in deklarationen i tid riskerar det att få betala en förseningsavgift. Sjukdom eller liknande ursäkt som orsakat förseningar med deklarationen, kan emellertid göra att man undgår förseningsavgift. I de fall man kan påvisa läkarintyg. Det är även i vissa fall möjligt att i förväg få anstånd från skatteverket att lämna in deklarationen senare än de datum som anges ovan.

Noggrannhet är viktigt när man deklarerar

Då bolaget lämnar uppgifter till skatteverket är det alltid viktigt att vara noggrann. Ofullständiga uppgifter kan innebära att man påförs skattetillägg eller i värsta fall gör sig skyldig till skattebrott. För att kunna deklarera felfritt är det därför viktigt att se till att det finns rätt underlag för att genomföra deklarationen, därför är det viktigt att man under hela året har koll på sina räkenskaper och förda anteckningar.

Kolla in Bfrees Youtube-kanal om du vill veta mer!

Regler för vad en deklaration ska innehålla finns i skatteförfarandelagen. Där räknas en rad särskilda uppgifter upp som bolaget ska lämna in. Det kan vara mycket att hålla koll på innan det är dags, så förhoppningsvis har denna artikel varit till hjälp. På vår youtube-kanal kan titta på kortare filmer med tips för hur du bland annat deklarerar, och här på vår hemsida är du mer än välkommen att se på filmer och läsa på om alla andra delar av bokföringen!