Att deklarera enskild firma är vanligtvis enkelt, du gör det i samband med din privata inkomstdeklaration normalt den 4:e maj.

Preliminär inkomstdeklaration

Vanligtvis vill Skatteverket att man betalar in sk preliminärskatt under året, som skall motsvara den slutgiltiga skatten som du ska betala av den vinsten som du gör i din enskild firma. Om du känner att Skatteverket har satt fel preliminärskatt (för hög eller låg) för dig kan du ändra den. Det gör du genom att skicka in (eller gör via nätet) en så kallad preliminär inkomstdeklaration. Denna handlägger sedan Skatteverket och ger dig i retur ett beslut om hur mycket skatt du ska betala för det kommande verksamhetsåret.

Löpande bokföring och bokslut..

Under det löpande verksamhetsåret bokför du dina ekonomiska händelser i den enskilda firman. När du sedemera avslutar året med att göra ett sk förenklad bokslut överför du verksamhetens intäkter och kostnader till din inkomstdeklaration. Detta gör du genom att bifoga en sk NE (Inkomst i näringsverksamhet)- bilaga till din privata inkomstdeklaration. Det går numera även att göra elektroniskt via Skatteverket. Det gör du genom att använda tjänsten Inkomstdeklaration 1. Då skapas det automatiskt en NE-bilaga som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

.. resulterar i en ny inkomstdeklaration och ett slutskattebesked

Efter att du nu lämnat in din deklaration, handlägger Skatteverket återigen, för att sedan överlämna ett slutskattebesked. Din firmas resultat beskattas vanligtvis som inkomst av tjänst och skatten beror på hur mycket andra inkomster du har haft under året. Har du betalat in för lite skatt får du nu betala mer och om du har betalat för mycket får du en så kallad skatteåterbäring.

Vi hoppas den här artikeln om hur man deklarerar för sin enskilda firma gav dig kött på benen. Vill du få mer djupgående rådgivning angående vilken bolagsform som bör passa dig bäst, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare förstå sin bokföring.