Eget kapital kan enkelt beskrivas som företagets skuld till dig som ägare. Det kan även beskrivas som företagets egna medel i motsats till främmande kapital, det vill säga inlånade medel. Eget kapital redovisas som en post i företagets balansräkning som visar en ögonblicksbild av företagets tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.

 

Hur beräknas eget kapital i enskild firmor?

Du räknar enkelt ut det egna kapitalet genom att ta företagets tillgångar minus företagets skulder (EK = T – S). Det egna kapitalet består av ägarnas insättningar med justering för eventuella uttag, årets vinst samt upparbetade vinstmedel (alltså tidigare års vinster). En insättning av ägarenöeder till en ökning medan ett uttag leder till en minskning av det egna kapitalet. På samma sätt förhåller det sig med årets resultat. Ett positivt resultat ökar det egna kapitalet samtidigt som ett negativt resultat minskar detsamma.

 

Skillnader mellan det egna kapitalet i aktiebolag och enskild firma

När det gäller aktiebolag brukar det egna kapitalet delas upp i fritt respektive bundet kapital. Fritt eget kapital kortfattat kan beskrivas som de medel som bolaget kan dela ut till ägarna. Det bundna kapitalet är däremot inte är utdelningsbart och består av bland annat aktiekapitalet. Uppdelningen i fritt och bundet kapital behöver dock inte göras av dig som bedriver enskild firma.

 

För att få bättre koll på detta och mycket mer, surfa vidare på vår hemsida!

Lär man sig grundprinciper som eget kapital brukar det ofta kännas lättare att driva sitt företag. Skulle fler funderingar uppstå kring andra delar av företagsekonomin, är du alltid i trygga händer hos oss på Bfree och är alltid välkommen att höra av dig.