Vad innebär ett förlängt räkenskapsår?

Ett Förlängt Räkenskapsår innebär att det vanliga räkenskapsåret som omfattar 12 kalendermånader, har förlängts. Ett räkenskapsår är en period för vilken ett företag ska sammanfatta sin ekonomiska verksamhet. Antingen i ett bokslut eller en årsredovisning. För privatpersoner gäller kalenderåret som räkenskapsår medan exempelvis aktiebolag kan använda andra perioder än det vanliga kalenderåret (så kallat “brutet räkenskapsår”).

 

När kan räkenskapsåret förlängas?

Enda gången frågan om att förlänga ett räkenskapsår kan bli aktuell, är det år då företagets bokföringsskyldighet inträder. Eller, ifall företaget skulle besluta sig för att lägga om sin bokföringsperiod. En omläggning ska anmälas till Bolagsverket. Denna kan bara ske med tillstånd av Skatteverket (om inte omläggningen sker till vanligt kalenderår). Om du bedriver enskild firma behöver du dock inte tänka på förlängd bokföringsperiod, eftersom enskilda näringsidkare alltid ska använda kalenderåret.

 

Förlängd bokföringsperiod för aktiebolag

Aktiebolag kan själv bestämma vilken bokföringsperiod de vill använda. Bokföringsperioden ska anges i bolagsordningen och ska vara 12 månader. Samt börja den första dagen i valfri månad. Det första räkenskapsåret börjar emellertid den dag som bolaget registreras av Bolagsverket och företaget kan därför välja att förlänga räkenskapsåret till max 18 månader för att slippa upprätta ett extra bokslut över perioden mellan registreringen och början på den bokföringsperiod man tänkt sig.

 

För fler frågor kring ditt räkenskapsår, kontakta oss på Bfree!

Om du precis har startat din verksamhet eller planerar att lägga om ditt räkenskapsår, så kan det bli aktuellt med förlängt räkenskapsår. Annars är det inget man behöver tänka på. Skulle det komma upp fler frågetecken kring hur du sköter din firma och bokföringen, hjälper vi på Bfree dig gärna. Besök fler delar av vår hemsida eller kolla in vår youtubekanal för mer intressanta artiklar och videor!