Interimsfordran är ett företagsekonomiskt begrepp som  använder oftast då man jobbar med ett företags bokslut. Interimssfordran är ett konto i balansräkningen som innehåller både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

En första typ av interimssfordran –  förutbetalda kostnader

Den första utav de två typerna av interimssfordran är förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader uppkommer när företaget har betalad en vara eller tjänst men har inte fått den levererad än.

Exempel på förutbetalda kostnader: Du beställer och betalar en monterplats på en mässa som går av stapeln i april. När fakturan kommer i januari så bokas den INTE som en kostnad hos dig utan som interimsfordran, dvs en förutbetald kostnad på balansräkningen. Fordran bokas till en kostnad först när du har deltagit på mässan och därmed “utnyttjad” det förutbetalda beloppet.

Upplupna intäkter, den andra typen av interimsfordran

Den andra typen av interimssfordran är upplupna intäkter. Upplupna intäkter uppkommer när företaget har levererat en vara eller tjänst men inte fakturerad än.

Exempel på upplupna intäkter: Du som företagare anlitar en IT-konsult att hjälpa dig med din websida. Ni kommer överens om ett arvode om 20 000 kronor som faktureras när arbetet är slutfört. IT-konsulten slutför projektet men fakturerar inte direkt utan av någon anledning först efter tre månader. IT-konsulten skall boka 20 000 som intäkt då projektet blev slutfört och en interimsfordran (sk upplupen intäkt) om 20 000 tills man skickar fakturan till dig som kund, varvid hen bokar bort interimsfordran från balansräkiningen.  

Vi hoppas den här artikeln om interrimssfordran var informativ! Kolla även vår artikel om interimsskuld, då de hänger ihop med varandra. Vill du få mer djupgående rådgivning angående redovisning eller företagande, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare hantera, förstå och använda sin bokföring.

2 Replies to “Vad är en interimsfordran egentligen?

  • manohari
    manohari

    Vi hoppas den här artikeln om interrimssfordran var informativ!

  • manohari
    manohari

    this is test comments with 5 star rating.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

[fbcomments]