Ja, vad är en interimsskuld? Det är inte helt lätt att veta när man är ny i bokföringens värld. Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som vi använder då vi jobbar med ett företags bokslut. Interimsskulder är ett konto i balansräkningen som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Förutbetalda intäkter, den första typen av interimsskulder

Den första utav de två typerna av interimsskulder är förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter uppkommer när företaget har fått en förskottsbetalning, oftast för en tjänst som företaget ska utfärda.

Exempel på förutbetalda intäkter –  Mässarrangören: I januari skickar mässarrangören dig en faktura för mässan som går av stapeln i april – först bokas fakturan som en interimsskuld (förutbetald intäkt) hos mässarrangören. Mässarrangören har ju en skuld till dig tills mässan har varit och först då kan skulden bokas som intäkt.

En andra typ av interimsskulder –  upplupna kostnader

Upplupna kostnader innebär värdet på de varor och/eller tjänster som företaget har förbrukat, men ännu inte betalat för. Ett exempel på sådana kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, räntekostnader eller kostnader för företagets redovisning och bokslut. Företag måste redovisa alla sina upplupna kostnader som en kostnad och en skuld i sin balansräkning. När företaget betalat sin skuld till leverantören så kan den upplupna kostnaden (interimsskulden) bokas bort från företagets balansräkning.

Exempel på upplupen kostnad – Du som företagare anlitar en IT-konsult för att hjälpa dig med din websida. Ni kommer överens om ett arvode om 20 000 kronor som faktureras när arbetet är slutfört. IT-konsulten slutför projektet men fakturerar inte direkt utan av någon anledning först efter tre månader. Då skall du boka 20 000 som en kostnad då projektet blev slutfört och en interimsskuld (sk upplupen kostnad) om 20 000 tills du får fakturan från IT-konsulten, varvid upplupna kostnaden kan bokas bort.  

Vi hoppas den här artikeln om interrimsskulder var informativ! Kolla även vår artikel om interimsfordran, då de hänger ihop med varandra. Vill du få mer djupgående rådgivning angående redovisning eller företagande, så är du varmt välkommen att kontakta oss på Bfree! Vi hjälper både enskilda näringsidkare och aktiebolagsägare hantera, förstå och använda sin bokföring.