Varför soliditeten är viktig

Soliditet är ett av nyckeltalen. För att lättast förklara soliditet bör vi först addressera begreppet nyckeltal. Vad är då nyckeltal undrar du? Jo, nyckeltal finns för till för att kunna värdera ett företag. Du kanske inte alltid får tillräckligt med information om hur ditt företag har presterat under ett år genom att bara titta i bokslutet på bokslutsdagen. Du behöver oftast fler detaljer.

Genom att använda dig utav nyckeltal förstår du lättare hur ditt företags ekonomi fungerar. Då kan du lättare påverka dess utveckling strategiskt. Det finns flera olika nyckeltal, som delas in i olika kategorier, och mäter olika saker. De vanligaste är lönsamhetsmått, finansiella mått och verksamhetsmått, exempelvis räntabilitet, likviditet och just soliditet.

Vad soliditet handlar om

Soliditiet är som sagt ett av de vanligaste nyckeltalen, som påvisar hur stor andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. De tillgångar som inte finansierats med eget kapital är alltså lån, som också kallas främmande kapital. När man analyserar soliditeten gör man en bedömning i företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Att räkna ut företagets soliditet är enkelt, du tar det egna kapitalet och delar det på den totala summan av tillgångar. För att få det till en procentuell summa, multiplicerar du det antalet med hundra.

Fördelar är många när du innehar en hög (god) soliditet

Du har säkert hört att det är bäst ha en så stor andel eget kapital finansierat i företaget som möjligt. Vilket är sant – det är en bra regel att utgå ifrån. Ett företag med hög soliditet kan också kallas för ett företag med god soliditet, just därför att det innebär en låg finansiell risk och medför flera fördelar.

Dels blir företaget inte lika känsligt mot eventuella motgångar, dels blir det lättare att få ett banklån beviljat. Det är dock viktigt att förstå att även om företaget går med förlust och får låg soliditet, kan sammanhörande faktor vara att företagets tillväxt ökar rejält. Vilket är naturligt under vissa perioder.

En sak som dock är viktig att se som en varningsflagga är ifall både soliditeten är låg, samtidigt som tillväxten är dålig. Det finns med andra ord flera sätt för hög eller låg soliditet att uppstå.

Med detta hoppas vi du fått dg en klarare bild över vad soliditet är och varför det är viktigt!