Vi på Bfree tror på samarbeten och på att hjälpa varandra. Vi är alltid öppna för olika typer av samarbeten som är alla till gagn.

Som exempel så kan vi hjälpa andra redovisningsbyråer som nått sin kapacitet att ta över kunder eller inkommande potentiella kunder.

Mer information om hur vi kan köpa er redovisningsbyrås kundstock hittar du här ››

Mer information om hur vi kan ta hand om de inkommande leads som ni inte kan hantera, hittar du här ››