Vi är intresserade av att få fler kunder eftersom vårt automatiserade system för bokföring gör att vi kan hantera en betydligt större mängd kunder än vi har idag.

Får ni förfrågningar från potentiella kunder som ni inte är intresserade av? Om så är fallet kontakta gärna oss för ett möte där ni kan lära känna oss.

Vår betalningsmodell är 1000 kr per möte med en potentiell kund till oss. Om det blir en kund till oss så betalar vi 25% av årsarvodet från kunden de första 12 månaderna. Betalningen sker under fyra kvartal med avdrag för mötesarvodet.

Kontakta:

Antti Antonov

073-330 60 33

antti@bfree.se