Vi köper er kundstock

Vi är intresserade av att få fler kunder eftersom vårt automatiserade system för redovisning gör att vi kan hantera en betydligt större mängd kunder än vi har idag.

Känner du att du har för många kunder eller kanske är på väg att fasa ut dig? Om så är fallet kontakta gärna oss för ett möte där vi kan diskutera betalningsmodell för de kunder vi tar över.

Kontakta:

Antti Antonov
073-330 60 33

antti@bfree.se