Balans- och resultaträkning, balansomslutningen

Hej! Vera från Bfree här!
I den här videon förklarar jag skillnaden mellan en balansräkning och resultaträkning och vad termen balansomslutning innebär.

Okej, innan vi diskuterar balansomslutningen tänker jag förklara skillnaden mellan en balansräkning och en resultaträkning:

Balansräkningen visar företagets ekonomiska information sedan tidernas begynnelse dvs när företaget registrerades.
Balansräkningen har två sidor: en Tillgångssida och en Skuldsida.

Tillgångsidan visar företagets tillgångar, exempelvis  maskiner, bilar, datorer och så vidare, men också pengar som företaget har på kontot och kundfakturor som är obetalda men på väg in.
Skuldsidan visar hur tillgångarna är finansierade, via till exempel banklån, leverantörsskulder eller eget kapital, den visar också årets pågående resultat

Sidorna kan också kallas för aktivsidan respektive passivsidan.

Vad innebär då resultaträkningen?

Det hela är väldigt enkelt – resultaträkningen visar hur ser företagets resultat, det vill säga intäkter minus kostnader, ser ut under en viss tidsperiod, t.ex. en månad eller under ett år.

Och balansomslutning, då?

Balansomslutning är heller Ingen svår sak- Balansomslutning är ett helt enkelt ett annat namn på Balansräkningens Tillgångssida.

Sammanfattning

Vi avslutar med en snabb sammanfattning:
Balansräkning är lika med företagets ställning sedan den startade.
Resultaträkning är lika med företagets vinst, eller förlust,  under en viss tidsperiod.

Så slutligen, balansomslutningen är lika med summan av balansräkningens tillgångssida.
Och kom ihåg, trots att det är bra att kunna alla dessa ekonomiska termer behöver du inte kunna dem för att sköta din redovisning hos oss på Bfree, hos oss blir det rätt automatiskt.

Tack för denna gången! Hejdå!

Hej! Jag heter Vera och jag är VD på Bfree Accounting.

 

Vad gör egentligen Bfree?

Vi hjälper egenföretagare lyckas med bokföringen och utveckla sin affär. Det gör vi genom vår superenkla bokföringsapplikation, som automatiserar all bokföring, en app som finns tillgänglig både på webben och i telefonen. (iOS och Android)

När ditt företag växer finns vår tjänst Bfree Advisor där du också får kvalificerade råd av en redovisningskonsult.

Vi gör andra saker också!

Bokföringstjänsten är vår kärna, men vi gör också en hel del andra saker för att hjälpa dig som kund. På vår Youtube-kanal och på vår hemsida, Bfree.se, laddar vi varje vecka upp videor, där vi bland annat diskuterar bokföring, ekonomi och marknadsföring. Vi har också ett forum på sidan, där du kan prata med andra entreprenörer och massvis med artiklar om bokföring, surfa gärna förbi!

Om du är intresserad av att skaffa en digital bokförings-lösning med fokus på framtiden, är du alltid varmt välkommen till oss på Bfree!

Hejdå!

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon klargör jag om vad ett förenklat årsbokslut är.

 

Vad är ett årsbokslut?

Så här är det: enligt bokföringslagen måste alla verksamheter, oavsett bolagsform, som driver näringsverksamhet upprätta ett bokslut, normalt sett en gång per år.

Vad är då skillnaden mellan ett vanligt årsbokslut och ett förenklat årsbokslut?
Ett vanligt årsbokslut består utav en resultaträkning, balansräkning, och tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen.

Det förenklade årsbokslutet å andra sidan, behöver bara bestå utav balansräkning och resultaträkning.

 

Det är väl ingen större skillnad?

Nu kan man ju lätt tro att det nästan inte är någon skillnad, men, ett.förenklat årsbokslut är mycket enklare och innehåller väldigt få formella krav, till skillnad från t.ex. ett aktiebolags årsredovisning.

Vem får göra ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut är något som endast kan upprättas av verksamheter med en omsättning under 3 miljoner kronor. Det finns också regler för vilka bolagsformer som får göra det. Dessa är endast Enskilda firmor, Ideella föreningar, Registrerade trossamfund samt Handelsbolag med fysiska delägare.

Så lite förenklat, har du en enskild firma och försäljning under 3 Msek är det OK att göra ett Förenklat Årsbokslut. Och kom ihåg, förenklat bokslut är också en tjänst vi hjälper dig med på Bfree!

 

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon tänker jag berätta om vad som menas med Kontantmetoden, eller som den också kan kallas, Bokslutsmetoden.

Kontantmetoden vad innebär den? 
Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden, innebär att man bokför affärshändelser när ut- och inbetalningar sker.

Vem använder metoden?

De som använder kontantmetoden är framför allt enskilda firmor, handels och aktiebolag, verksamheter där årets fakturering, generellt, understiger 3 miljoner kronor. Dock får även mindre enskilda firmor med fördel använda den andra bokföringsmetoden, fakturametoden, där affärshändelserna bokförs direkt när fakturan kommer in eller skickas ut.

Hur går det då till rent praktiskt?

Man bokför, till exempel, kundfakturor, först när kunden betalat fakturan, och leverantörsfakturor när man själv betalat dem. Med metoden får man inga såkallade kund – eller leverantörsreskontror, eftersom man bokför först när betalningen inträffar.

 

För- och nackdelar med kontantmetoden?

Fördelar:

  1. Många tycker att det är enklare att bokföra med kontantmetoden då den innebär färre transaktioner under årets gång.

Nackdelar:

  1. Vid bokslut måste samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras efter ankomstdatum eller fakturadatum så att de hamnar på rätt sida av räkenskapsåret.
  2. Om du tänkt att din verksamhet så småningom ska växa och bli större, så måste du förr eller senare övergå till fakturametoden, därför kan det vara lika bra att använda denna metod redan från start.
  3. Kontantmetoden ger inte en lika bra bild av hur företaget utvecklas, då en del av fakturorna (både intäkter och kostnader) gömmer sig i byrålådan.
  4. Momsredovisning blir krångligare vid årsbokslutet – till exempel måste moms för eventuellt obetalda fakturor redovisas i bokslutet.

Så, en snabb sammanfattning.

Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som den också kallas, innebär att alla händelser bokförs först när betalningen sker. Förutom vid bokslut, som tidigare nämnt.
Och kom ihåg, oavsett vilken bokföringsmetod du väljer, kan du sköta din redovisning mycket enkelt och helt digitalt, med Bfree.

 

 

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon klargör jag om vad omsättningstillgångar är för något.

Egentligen är omsättningstillgångar inte mer än ännu en fack-term från redovisningsbranschen!

En omsättningstillgång är helt enkelt något som löpande kan användas, förbrukas, säljas eller omvandlas till kontanta medel, det vill säga pengar.


Jag har tidigare gjort en film om Balansräkning, ni som sett den vet att

tillgångar på balansräkningen delas upp i två typer; anläggnings- och omsättnings tillgångar.

Omsättningstillgångarna används för att betala fakturor och för att finansiera den pågående, dagliga verksamheten. De är alltså INTE investeringar som är inlåsta på lång sikt i bolaget.


Vilka typer av omsättningstillgångar finns det då? 

Det finns några olika, till exempel lagervaror, som man kan sälja, kundfakturor som inte är betalda, fordringar på anställda, pengaplaceringar med kort löptid, till exempel aktieköp som är avsedda att säljas hyfsat snart, samt likvida medel, det vill säga pengar.


Slutligen, kom ihåg omsättningstillgångar hör hemma på balansräkningens tillgångssida, och är alltså tillgångar som kan förbrukas eller omvandlas till rena pengar!
Och kom ihåg, om du tycker att det är krångligt att jobba med balans- och resultaträkningarna är du alltid välkommen att ta hjälp av oss på Bfree, vi hjälper dig med att automatisera bokföringen.

 

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon klargör jag om vad du bör tänka på när du deklarerar som enskild firma.

 

Vad innebär det att deklarera?

En deklaration är helt enkelt ett krav som alla enskild firmor har på sig om att skicka in sin inkomst efter bokslutet till Skatteverket. I en deklaration klargör man hur mycket företaget har tjänat och hur mycket skatt som ska betalas.

 

Hur deklarerar man då i praktiken?

Äger du en en enskild firma måste du deklarera alla resultat i deklarationsbilagan NE och inkomstdeklaration 1, som finns på Skatteverkets hemsida. Som enskild näringsidkare deklarer du ditt företag tillsammans med din privatdeklaration.

Det viktigaste gällande inkomstdeklarationen är att du i förväg producerar ett korrekt årsbokslut, då detta ligger till grund för inkomstdeklarationen, det går att göra i ett redovisningsprogram, som Bfree.


Det är viktigt att deklarera i tid

Enskilda företagare ska lämna in sin deklaration senast vid midnatt den 4 maj i pappersform. Det är också viktigt att se till att lämna in deklarationen i tid för att inte drabbas av en förseningsavgift.

 

Fler videor på vår kanal och på bfree.se

Jag hoppas att denna video gjort det lättare för dig att förstå hur deklarationen fungerar i en enskild firma, har du andra frågor kring bokföring och redovisning har vi fler videor på vår youtube-kanal och på vår hemsida, bfree.se. Och glöm inte om du inte vill deklarera själv så hjälper vi gärna dig!

Hej! ROT och RUT-experten Vera från Bfree här!

I den här videon har jag tänkt förklara hur ROT och RUT avdragen fungerar!

Vad är då ett ROT-avdrag? Det är väldigt enkelt. ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. ROT är en skattereduktion för privatpersoner så det blir billigare att anlita hantverkare. Det syftar dels till att få fler hantverkare i sysselsättning.

Vad innebär RUT-avdrag? RUT är nästan som ROT, dock är RUT ett skatteavdrag för arbetskostnaden av hushållsnära tjänster, bland dessa tjänster ingår bland annat flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning.

Vad får man då göra avdrag för? Arbetskostnader är avdragsgilla, upp till 30% av ROT-kostnader och hela 50% av RUT-kostnader. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

En vanlig missuppfattning gällande ROT-arbete är att man kan få avdrag för att upprätta nya hus, men det får man inte.

 

Hur mycket kan privatpersoner få i skatteavdrag genom ROT och RUT?

Rot-och rutavdraget räknas ihop i slutändan, och den totala summan får maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Jag vill också tillägga att Rut-avdrag för personer under 65 års ålder är max 25 000 kronor per person och år.

Vad innebär ROT och RUT för mig som bolag? När privatpersonen har betalat fakturan kan du som bolag söka resten av pengarna hos Skatteverket, och, förutsatt att ansökan är korrekt, få din utbetalning från skatteverket.

Okej, det var en något förenklad förklaring hur det fungerar med ROT o RUT.

Om du är intresserad av att fakturera för ROT o RUT tjänster, vill jag påminna om att Bfrees system har fullt stöd för hantering av både fakturering och ansökan till skatteverket.

Hejdå!

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon ska jag dela med mig av mina bästa tips för dig som driver en enskild firma!

Mitt första tips är att från början hålla isär firman och dig som privatperson. Rent juridiskt är ni densamma men du håller dig från många fällor genom att försöka skilja dem åt så mycket som möjligt. Att ha ett separat bankkonto för firman är en perfekt start.

Sen är det att jag tycker du ska lägga tid på att bokföra ofta. Inte bara för att du kan tidigt se hur firman mår och justera därefter, utan också för att det är skönt att kunna sova gott om nätterna för du vet att du har koll på läget.

 

Fakturera ofta och få betalt snabbare. Se till att du får ut fakturor så fort du kan, det ökar nämligen betalningsviljan hos kunden. Betalar inte kunden finns det inte heller någon skam i att skicka påminnelser. Som litet företag är man ofta ännu mer beroende av att få betalt i tid och du har faktiskt gjort ett jobb du ska få betalt för.

Ha koll på hur mycket du kan ta ut ur firman i “lön”. Det är egentligen inte lön utan ett såkallat eget uttag. Bra tumregel är att kolla hur mycket pengar som ska gå ut för moms, fakturor etc. och resultatet du har  kvar kan man grovt räkna att du kan plocka ut ca 45% av för att vara på den säkra sidan. Resten kommer du betala i skatt och egenavgifter.

Det var ett par tips som är bra att hålla i minnet när du driver enskild firma. Skulle du vilja ha stöd i din bokföring så är du alltid välkommen att testa vår redovisningsapp som är byggs för just småföretagare.

Där har vi byggt in alla regler – Så om så letar du en digital redovisningspartner som även ger dig rådgivning, så är du alltid välkommen till oss på Bfree!