Balans- och resultaträkning, balansomslutningen

Hej! Vera från Bfree här!
I den här videon förklarar jag skillnaden mellan en balansräkning och resultaträkning och vad termen balansomslutning innebär.

Okej, innan vi diskuterar balansomslutningen tänker jag förklara skillnaden mellan en balansräkning och en resultaträkning:

Balansräkningen visar företagets ekonomiska information sedan tidernas begynnelse dvs när företaget registrerades.
Balansräkningen har två sidor: en Tillgångssida och en Skuldsida.

Tillgångsidan visar företagets tillgångar, exempelvis  maskiner, bilar, datorer och så vidare, men också pengar som företaget har på kontot och kundfakturor som är obetalda men på väg in.
Skuldsidan visar hur tillgångarna är finansierade, via till exempel banklån, leverantörsskulder eller eget kapital, den visar också årets pågående resultat

Sidorna kan också kallas för aktivsidan respektive passivsidan.

Vad innebär då resultaträkningen?

Det hela är väldigt enkelt – resultaträkningen visar hur ser företagets resultat, det vill säga intäkter minus kostnader, ser ut under en viss tidsperiod, t.ex. en månad eller under ett år.

Och balansomslutning, då?

Balansomslutning är heller Ingen svår sak- Balansomslutning är ett helt enkelt ett annat namn på Balansräkningens Tillgångssida.

Sammanfattning

Vi avslutar med en snabb sammanfattning:
Balansräkning är lika med företagets ställning sedan den startade.
Resultaträkning är lika med företagets vinst, eller förlust,  under en viss tidsperiod.

Så slutligen, balansomslutningen är lika med summan av balansräkningens tillgångssida.
Och kom ihåg, trots att det är bra att kunna alla dessa ekonomiska termer behöver du inte kunna dem för att sköta din redovisning hos oss på Bfree, hos oss blir det rätt automatiskt.

Tack för denna gången! Hejdå!