Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon klargör jag om vad ett förenklat årsbokslut är.

 

Vad är ett årsbokslut?

Så här är det: enligt bokföringslagen måste alla verksamheter, oavsett bolagsform, som driver näringsverksamhet upprätta ett bokslut, normalt sett en gång per år.

Vad är då skillnaden mellan ett vanligt årsbokslut och ett förenklat årsbokslut?
Ett vanligt årsbokslut består utav en resultaträkning, balansräkning, och tilläggsupplysningar till både balans- och resultaträkningen.

Det förenklade årsbokslutet å andra sidan, behöver bara bestå utav balansräkning och resultaträkning.

 

Det är väl ingen större skillnad?

Nu kan man ju lätt tro att det nästan inte är någon skillnad, men, ett.förenklat årsbokslut är mycket enklare och innehåller väldigt få formella krav, till skillnad från t.ex. ett aktiebolags årsredovisning.

Vem får göra ett förenklat årsbokslut?

Ett förenklat årsbokslut är något som endast kan upprättas av verksamheter med en omsättning under 3 miljoner kronor. Det finns också regler för vilka bolagsformer som får göra det. Dessa är endast Enskilda firmor, Ideella föreningar, Registrerade trossamfund samt Handelsbolag med fysiska delägare.

Så lite förenklat, har du en enskild firma och försäljning under 3 Msek är det OK att göra ett Förenklat Årsbokslut. Och kom ihåg, förenklat bokslut är också en tjänst vi hjälper dig med på Bfree!