Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon klargör jag om vad omsättningstillgångar är för något.

Egentligen är omsättningstillgångar inte mer än ännu en fack-term från redovisningsbranschen!

En omsättningstillgång är helt enkelt något som löpande kan användas, förbrukas, säljas eller omvandlas till kontanta medel, det vill säga pengar.


Jag har tidigare gjort en film om Balansräkning, ni som sett den vet att

tillgångar på balansräkningen delas upp i två typer; anläggnings- och omsättnings tillgångar.

Omsättningstillgångarna används för att betala fakturor och för att finansiera den pågående, dagliga verksamheten. De är alltså INTE investeringar som är inlåsta på lång sikt i bolaget.


Vilka typer av omsättningstillgångar finns det då? 

Det finns några olika, till exempel lagervaror, som man kan sälja, kundfakturor som inte är betalda, fordringar på anställda, pengaplaceringar med kort löptid, till exempel aktieköp som är avsedda att säljas hyfsat snart, samt likvida medel, det vill säga pengar.


Slutligen, kom ihåg omsättningstillgångar hör hemma på balansräkningens tillgångssida, och är alltså tillgångar som kan förbrukas eller omvandlas till rena pengar!
Och kom ihåg, om du tycker att det är krångligt att jobba med balans- och resultaträkningarna är du alltid välkommen att ta hjälp av oss på Bfree, vi hjälper dig med att automatisera bokföringen.