Vi är banbrytande

För snart 10 år sedan var vi det första redovisningsföretaget i Sverige som digitaliserade bort all pappershantering. Det går dock inte att leva på gamla meriter – inför 2020-talet har vi investerat hårt i automatisering med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens.

Vi var banbrytande redan 2011 då vi som första redovisningsföretag i Sverige rationaliserade bort all pappershantering genom att koppla samman olika färdiga programvaror med Fortnox.
Tre år senare påbörjade vi nästa fas genom utvecklingen av det helautomatiserade redovisningssystemet Bflow, som lanserades för tre år sedan. Därefter har vi finslipat, utvecklat och effektiviserat systemet tillsammans med våra kunder.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit, vår senaste kundundersökning från 2020 visar att 93% av våra användare vill rekommendera Bflow för andra företag. Samtidigt tyckte 97% av de svarande att ”Min konsult håller hög servicenivå”.
Redovisning ÄR inte komplicerat. I alla fall inte om man utnyttjar modern teknik. I alla år har vi strävat efter att förenkla, automatisera och förklara för våra kunder hur skall man göra för att företagandet ska var mer lönsamt.
Vi är ett litet företag med stora ambitioner – du som entreprenör ska inte behöva vara ekonom för att ha kontroll över företagets ekonomi.
Vår utmaning är att hjälpa dig att utveckla din verksamhet på bästa möjliga sätt.
Vi vill att du som företagare växer och lyckas för då växer vi med dig.