Videolista
Balanserat resultat
Starta kurs

{{activeVideo.post_title}}

Stäng

Hej! Vera från Bfree här! I den här videon tänker jag diskutera begreppet balanserat resultat.

Balanserat resultat är totalsumman av de vinster och förluster som framkommit från olika år. Dessa vinster och förluster finns representerade i Balansräkningen under räkenskapsposten fritt eget kapital. Viktigt att veta är dock att tidigare utdelad vinst måste exkluderas från posten.

Men vi backar lite….När resultaträkningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening visar en vinst eller förlust för året, balanseras  eller adderas förlusten / vinsten till balansen när årsredovisningen fastställts på bolagsstämman eller i föreningens fall, föreningsstämman.

Man brukar skilja på balanserad vinst och balanserad förlust. Den förstnämnda innebär att balanserat resultat är positivt och det senare att det är negativt.

Balanserad vinst är vinster från fjolåret och tidigare år, som företagets ägare frivilligt avstått från att ta ut i en utdelning. Denna balanserade vinst är en del av det fria egna kapitalet, och kan delas ut bland aktieägare i det närvarande räkenskapsåret eller under kommande räkenskapsår.

Avslutning

Jag hoppas att denna video gjort det lättare för dig att förstå hur balanserat resultat fungerar, har du andra frågor kring bokföring och redovisning har vi fler videor på vår youtube-kanal och på vår hemsida, bfree.se. Hejdå!

Visa mer