Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon tänker jag berätta om vad som menas med Kontantmetoden, eller som den också kan kallas, Bokslutsmetoden.

Kontantmetoden vad innebär den? 
Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden, innebär att man bokför affärshändelser när ut- och inbetalningar sker.

Vem använder metoden?

De som använder kontantmetoden är framför allt enskilda firmor, handels och aktiebolag, verksamheter där årets fakturering, generellt, understiger 3 miljoner kronor. Dock får även mindre enskilda firmor med fördel använda den andra bokföringsmetoden, fakturametoden, där affärshändelserna bokförs direkt när fakturan kommer in eller skickas ut.

Hur går det då till rent praktiskt?

Man bokför, till exempel, kundfakturor, först när kunden betalat fakturan, och leverantörsfakturor när man själv betalat dem. Med metoden får man inga såkallade kund – eller leverantörsreskontror, eftersom man bokför först när betalningen inträffar.

 

För- och nackdelar med kontantmetoden?

Fördelar:

  1. Många tycker att det är enklare att bokföra med kontantmetoden då den innebär färre transaktioner under årets gång.

Nackdelar:

  1. Vid bokslut måste samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras efter ankomstdatum eller fakturadatum så att de hamnar på rätt sida av räkenskapsåret.
  2. Om du tänkt att din verksamhet så småningom ska växa och bli större, så måste du förr eller senare övergå till fakturametoden, därför kan det vara lika bra att använda denna metod redan från start.
  3. Kontantmetoden ger inte en lika bra bild av hur företaget utvecklas, då en del av fakturorna (både intäkter och kostnader) gömmer sig i byrålådan.
  4. Momsredovisning blir krångligare vid årsbokslutet – till exempel måste moms för eventuellt obetalda fakturor redovisas i bokslutet.

Så, en snabb sammanfattning.

Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som den också kallas, innebär att alla händelser bokförs först när betalningen sker. Förutom vid bokslut, som tidigare nämnt.
Och kom ihåg, oavsett vilken bokföringsmetod du väljer, kan du sköta din redovisning mycket enkelt och helt digitalt, med Bfree.