Okej, nummer ett! Se till att du blir av med all pappershantering! Digitalisera helt enkelt. Acceptera inte att din bokföringsbyrå vill ha papper och kvitton skickade till sig. Det finns idag ingen anledning att sköta någon del av bokföringen på papper. En andra vinst av att digitalisera är att du, genom att skippa pappret också minskar din miljöpåverkan!

Nummer två! Se till att du kan fakturera från samma system som sköter din bokföring! Då bokförs dina kunders betalningar automatiskt och du får en notifiering om detta via email. Smidigt va!?

Nummer tre! Använd kvittoredovisningsprogram som är ihopkopplade med din redovisning, så att du kan fota kvitton och bokföra dem i en och samma process.

Nummer fyra!
Se till att antingen du, eller, din redovisningsbyrå sköter dina betalningar, antingen automatiskt, eller via en betalfil – det spar mycket tid och förenklar ditt redovisningsarbete.

Nummer fem!
Kräv av din bokföringsbyrå att allt bokföringsunderlag lagras på nätet. Det är idag jättebilligt att lagra alla dokument online, istället för i pärmar, dessutom kan du vara säker på att dina dokument aldrig försvinner!

De alla dom här punkterna har gemensamt är automatisering och digitalisering av redovisning! Idag finns det teknik så du faktiskt till och med kan hålla dig uppdaterad på hur det går för ditt företag dygnet runt! I real tid!

Innan vi avslutar den här videon vill jag skicka med dig ett sista tips! KRÄV rådgivning av din redovisningskonsult, det är ju faktiskt framtiden som är det viktigaste för dig och din konsult att ha koll på, inte gamla arbetsgivaravgifter, det hjälper konsulten dig med ändå. Och kom ihåg, letar du en digital redovisningspartner, så är du alltid välkommen till oss på Bfree!

Hej! Vera från Bfree här!

I den här videon har jag tänkt ge dig 5 tips om hur du med ett litet företag arbetar med marknadsföring!

Småföretagare har självfallet inte lika mycket pengar att lägga på marknadsföring som stora, väletablerade företag. Hur ska man då som en mindre aktör kunna nå ut till potentiella kunder i bruset från storföretagen? Marknadsföring är mer än bara köpt reklamyta och handlar om att möta sina kunder på flera olika sätt. Här kommer en lista med 5 konkreta tips som kan lyfta ditt företags marknadsföring till en ny nivå.

1. Ha ett tydligt budskap

Att ha en målsättning från början med varför du vill marknadsföra ditt företag, är viktigt och sätter tonen för hur du sedan ska nå fram till målet. Det är lättare att locka till sig nya kunder om man kommunicerar ut ett tydligt budskap till dem. Om inte företaget vet, hur ska kunden förstå vilket budskap det är du vill förmedla?

2. Utnyttja sociala medier

Med det oändliga informationsflödet idag är det otroligt svårt att avgöra vad som är intressant och vilken information som är värdefull. Var tydliga med vart ni vill synas och vad ni vill förknippas med. Sociala medier är gratis och ett bra sätt att marknadsföra på. Pröva också annonseringsverktyg, som Facebook Ads, annonsering på Facebook blir väldigt lätt målgruppsanpassad och kostar inte speciellt mycket.

3. Lär känna din målgrupp

Om du inte vet vem du marknadsför ditt innehåll till kan det bli svårt att utforma marknadsföringen specifikt till dem. Se till att definiera målgruppen och skapa en relation till dem, för att få bästa resultat på marknaden med just din produkt.

4. Hitta din USP

Unique Selling Points eller Unique Selling Proposition, förkortat USP, handlar om att företaget ska hittar faktorer som gör dem unika och attraktiva på marknaden, för att skilja sig från sina konkurrenter. Leta efter de faktorerna som gör att just du sticker ut med ditt företag och arbeta med de som grund.

5. Läs på om dina konkurrenter

Lär utav deras framgångsrecept och utnyttja eventuella brister. Att ha koll på sina konkurrenter utgör en bra grogrund för att sedan kunna anpassa sig efter dem och sticka ut ur mängden. Genom att ha koll på omvärlden och vad som är etablerat på marknaden, sparar du tid och pengar och undviker att erbjuda någonting som är identiskt med vad dina konkurrenter erbjuder.

Det var mina fem tips! Har du andra frågor kring bokföring och redovisning har vi fler videor på vår youtube-kanal och på vår hemsida, bfree.se.

 

Hejdå!

Hej! Vera från Bfree här! I den här videon tänker jag diskutera begreppet balanserat resultat.

Balanserat resultat är totalsumman av de vinster och förluster som framkommit från olika år. Dessa vinster och förluster finns representerade i Balansräkningen under räkenskapsposten fritt eget kapital. Viktigt att veta är dock att tidigare utdelad vinst måste exkluderas från posten.

Men vi backar lite….När resultaträkningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening visar en vinst eller förlust för året, balanseras  eller adderas förlusten / vinsten till balansen när årsredovisningen fastställts på bolagsstämman eller i föreningens fall, föreningsstämman.

Man brukar skilja på balanserad vinst och balanserad förlust. Den förstnämnda innebär att balanserat resultat är positivt och det senare att det är negativt.

Balanserad vinst är vinster från fjolåret och tidigare år, som företagets ägare frivilligt avstått från att ta ut i en utdelning. Denna balanserade vinst är en del av det fria egna kapitalet, och kan delas ut bland aktieägare i det närvarande räkenskapsåret eller under kommande räkenskapsår.

Avslutning

Jag hoppas att denna video gjort det lättare för dig att förstå hur balanserat resultat fungerar, har du andra frågor kring bokföring och redovisning har vi fler videor på vår youtube-kanal och på vår hemsida, bfree.se. Hejdå!

I den här kursen, som vi delat upp i tre delar, ska vi gå igenom de mest centrala delarna i ett helt räkenskapsår!

I den här första delen ska vi titta på de två olika sätten genom vilka man påbörjar ett nytt räkenskapsår. Det är väldigt enkelt:

antingen driver du redan ett bolag, och har därför avslutat ett räkenskapsår i och med att du startar det nya,

eller så ska du nu starta ditt företag, och har därför påbörjat ditt allra första år.

Bfrees avdragsskola guidar dig som företagare till att göra rätt och lagliga avdrag.

Del 1 handlar om allmänna regler och undantag och tar upp generella råd som du som företagare bör tänka på när du gör avdrag.

Del 2 handlar om Motion och friskvård.

Del 3 handlar om mobiltelefoni inom företaget.

Del 4 handlar om kurser och konferenser.

Del 5 handlar om inköp av material

Det finns en del olika typer av bokföringssystem, sätt att genomföra bokföring, men, här i Europa är det i princip uteslutande dubbel bokföring som gäller. Den dubbla bokföringen härstammar från mellanösterns matematiker och handelsmän, som tog fram och etablerade metoden under antiken. Från Mellanöstern spred sig metoden till Italien på 1400-talet och därför kallas den även för italiensk bokföring.

Vad innebär då dubbel bokföring?

Dubbel bokföring betyder att man bokför en affärhändelse två gånger! Jag vet det låter nästan kriminellt men det är inte det! Hur går det då till i praktiken?

Ni kanske har hört talas om debet och kredit, som utgör de två sidorna av ett bokföringskonto? I dubbel bokföring bokförs varje transaktion i debet, men också mot ett annat konto i kredit, och vice versa, om en transaktion bokförs ikredit måste den även bokföras i debet. Således blir varje transaktion alltidbokad två gånger.

Varför är dubbel bokföring standard idag?

Det kanske låter konstigt, men dubbel bokföring gör det lättare att hålla reda på vad som händer i affärsverksamheten och fungerar som en säkerhet, då det blir mycket svårt att tappa bort en bokförd händelse, eftersom den återfinns på två platser i dina räkenskaper!Låt mig ta ett exempel! Om jag fakturerar 1000 kronor till en kund, krediteras Intäktskontot med 1000 kronor, eftersom intäkterna ökar, och som motbokning debiteras kundfordran med 1000 kronor.