Okej, nummer ett! Se till att du blir av med all pappershantering! Digitalisera helt enkelt. Acceptera inte att din bokföringsbyrå vill ha papper och kvitton skickade till sig. Det finns idag ingen anledning att sköta någon del av bokföringen på papper. En andra vinst av att digitalisera är att du, genom att skippa pappret också minskar din miljöpåverkan! Nummer två! Se till att du kan fakturera från samma system som sköter din bokföring! Då bokförs dina kunders betalningar automatiskt och du får en notifiering om detta via email. Smidigt va!? Nummer tre! Använd kvittoredovisningsprogram som är ihopkopplade med din redovisning, så att du kan fota kvitton och bokför...
Hej! Vera från Bfree här! I den här videon har jag tänkt ge dig 5 tips om hur du med ett litet företag arbetar med marknadsföring! Småföretagare har självfallet inte lika mycket pengar att lägga på marknadsföring som stora, väletablerade företag. Hur ska man då som en mindre aktör kunna nå ut till potentiella kunder i bruset från storföretagen? Marknadsföring är mer än bara köpt reklamyta och handlar om att möta sina kunder på flera olika sätt. Här kommer en lista med 5 konkreta tips som kan lyfta ditt företags marknadsföring till en ny nivå. 1. Ha ett tydligt budskap Att ha en målsättning från början med varför du vill marknadsföra ditt f...
Hej! Vera från Bfree här! I den här videon tänker jag diskutera begreppet balanserat resultat. Balanserat resultat är totalsumman av de vinster och förluster som framkommit från olika år. Dessa vinster och förluster finns representerade i Balansräkningen under räkenskapsposten fritt eget kapital. Viktigt att veta är dock att tidigare utdelad vinst måste exkluderas från posten. Men vi backar lite….När resultaträkningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening visar en vinst eller förlust för året, balanseras  eller adderas förlusten / vinsten till balansen när årsredovisningen fastställts på bolagsstämman eller i föreningens fall, föreningsstämman. ...
I den här kursen, som vi delat upp i tre delar, ska vi gå igenom de mest centrala delarna i ett helt räkenskapsår! I den här första delen ska vi titta på de två olika sätten genom vilka man påbörjar ett nytt räkenskapsår. Det är väldigt enkelt: antingen driver du redan ett bolag, och har därför avslutat ett räkenskapsår i och med att du startar det nya, eller så ska du nu starta ditt företag, och har därför påbörjat ditt allra första år....
Bfrees avdragsskola guidar dig som företagare till att göra rätt och lagliga avdrag. Del 1 handlar om allmänna regler och undantag och tar upp generella råd som du som företagare bör tänka på när du gör avdrag. Del 2 handlar om Motion och friskvård. Del 3 handlar om mobiltelefoni inom företaget. Del 4 handlar om kurser och konferenser. Del 5 handlar om inköp av material...
Det finns en del olika typer av bokföringssystem, sätt att genomföra bokföring, men, här i Europa är det i princip uteslutande dubbel bokföring som gäller. Den dubbla bokföringen härstammar från mellanösterns matematiker och handelsmän, som tog fram och etablerade metoden under antiken. Från Mellanöstern spred sig metoden till Italien på 1400-talet och därför kallas den även för italiensk bokföring. Vad innebär då dubbel bokföring? Dubbel bokföring betyder att man bokför en affärhändelse två gånger! Jag vet det låter nästan kriminellt men det är inte det! Hur går det då till i praktiken? Ni kanske har hört talas om debet och kredit, som utgör de...
Page 2 of 212